Hopp til hovedinnhold

Hva er forskning, hvorfor forsker vi, og hvordan gjør vi det?


Vi undersøker, måler, teller og tester. Vi eksperimenterer og prøver oss fram. Vi jobber systematisk og grundig. Arbeidet vi gjør gir oss mange svar, men også nye spennende spørsmål.

Det er dette som er forskning!

Forskning handler om å finne ut mer. En forsker ser etter sammenhenger og samler informasjon. Denne informasjonen kalles data.

Åpenhet, kritisk tenkning og kontroll er sentralt i et hvert forskningsprosjekt. Dette er med på å skape tillitt til svarene vi finner.

Kjetil Rukan fra Norsk Skogmuseum med ei stor gjedde på Innlandsfisketorget på Prestøya under De nordiske jakt- og fiskedager 2017 på Norsk skogmuseum. De nordiske jakt- og fiskedagene. Jakt og fiskedagene. Jakt og fiskedager. Arrangementer.

Forskning er viktig. Men det er også viktig at forskerne forteller om funnene sine, slik at alle kan få glede av den nye kunnskapen. 

Derfor presenterer vi på Anno Norsk skogmuseum, i samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner, noe av det siste fra forskning innen skog, vilt og natur.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1