(Foto/Photo)

FORSKERNE

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet.

Forskerne i dette prosjektet

 (Foto/Photo)

Ken Olaf Storaunet

Seniorforsker, NIBIO

 (Foto/Photo)

Jørund Rolstad

Seniorforsker, NIBIO

 (Foto/Photo)

Ylva-li Blanck

Tidligere NMBU-stipendiat

 (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

HVA ER FORSKNING?

Hvorfor forsker vi, og hvordan gjør vi det?

 (Foto/Photo)

MER FORSKNING >

Les om andre spennende forskningsprosjekter