Hopp til hovedinnhold

Et forskningsprosjekt ledet av NTNU Vitenskapsmuseet

Visste du at ulven ble ansett som utryddet i Norge og Sverige tidlig på 1970-tallet?

Kun sporadiske observasjoner ble gjort før to innvandrende ulver etablerte seg og ynglet i sørlige del av Skandinavia på starten av 1980-tallet – 1000 km fra nærmeste etablerte ulvestamme i øst. 

Mørk skogås med fjell i bakgrunnen

Den genetiske opprinnelsen til den norsk-svenske ulvebestanden har vært debattert helt siden den ble reetablert på 1980-tallet.


NTNU Vitenskapsmuseet fikk i oppdrag å lede et samarbeid som skulle undersøke opprinnelsen til de norsk-svenske ulvene på nytt, samt å undersøke graden av hybridisering mellom hund og ulv

Resultatene ble presentert i rapporten "Genetisk opphav til den norske-svenske ulvestammen (Canis lupus lupus)"

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1