Hopp til hovedinnhold
  • 1/1

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 700 medarbeidere. NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet.

Forskerne i dette prosjektet

Paal forsker på samspillet mellom insekter og planter og særlig hvordan bartrær forsvarer seg mot barkbiller og blåvedsopp. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han ble Cand. scient. i økologi/entomologi i 1992 og Dr. Scient. i skogentomologi i 1996. Han er professor II ved NMBU og er medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Melissa er molekylærbiolog og biokjemiker som jobber med planter. Hun har en doktorgrad fra University of Florida. Som et Post Doc-prosjekt ved University of British Columbia har hun jobbet med forsvarsmekanismer mot insekter hos gran. Hos NIBIO viderefører hun dette arbeidet og ser nå på molekylære mekanismer bak priming av granas forsvar. 


Hvorfor forsker vi, og hvordan gjør vi det?

Les om andre spennende forskningsprosjekter

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1