Hopp til hovedinnhold

– en kamp på liv og død!

Visste du at små biller på størrelse med riskorn kan gå til angrep på store grantrær? Grana forsvarer seg. En kamp på liv og død utspilles. NIBIO-forskerne Paal Krokene og Melissa Magerøy er lidenskapelig opptatt av samspillet mellom insekter og planter.  Sammen med kollegaer har de sett på hvordan trær forsvarer seg i krigen mot barkbiller.

Det finnes 74 barkbillearter i Norge og 6000 på verdensbasis.
Stor granbarkbilleIps typographus ,er den eneste i Norge som
som er i stand til å drepe friske grantrær, og det i stort antall.

Granbarkbillen er knyttet til gran, og angriper ikke furu eller andre treslag. Under bestemte forhold kan den angripe og drepe helt friske grantrær. På grunn av dette ble den det mest kjente skadeinsektet i Norge i 1970-årene.

Granbarkbillen har et godt utviklet kjemisk signalsystem og et etablert samarbeid med blåvedsopper, og er derfor i stand til å drepe grantrærne relativt raskt og utnytte dem som ynglemateriale.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1