Hopp til hovedinnhold

Den boreale skogen, som strekker seg rundt den nordlige halvkule, er verdens største og utgjør omtrent en tredjedel av alle skogene i hele verden. Her dominerer bartrær som gran og furu.

Bartrær kan leve hundrevis, kanskje tusenvis, av år. Gjennom et langt liv blir trærne utsatt for mange trusler, deriblant barkbilleangrep.

Barkbiller og bartrær lever for det meste sammen i en slags balanse. Klimaendringer fører til høyere temperaturer og mer tørke som stresser barskogen i flere land. Dette gjør trær mer sårbare for barkbilleangrep. 

Barkbiller kan drepe millioner av trær, noe som påvirker skogen og miljøet. Om vi kan forstå hvordan bartrærne forsvarer seg kan vi hjelpe dem i barkbillekrigen.


En enslig bille gjør ikke særlig skade, men om billene er mange kan de drepe store trær. På et enkelt tre kan hundrevis av biller gnage seg inn under barken for å legge egg. Når eggene klekkes, begynner larvene å spise inne i barken.

Barken er et tøft levested. Den har små rør fylt med kjemikalier, terpener, som er giftige  for billene.

I rørene lages kvae, en klissete masse som billene kan sette seg fast i. Når barkbillene går til angrep, øker grana produksjonen av kvae.

Barkbillene bærer også med seg blåvedsopp som hjelper dem å bryte ned treets forsvar. I treet spiser soppen noen av de giftige terpenene. Slik gjør soppene det enklere for barkbillelarvene å vokse. 

Soppen svekker også treet ved å drepe bark og ved. Klarer ikke treets forsvar å stoppe billene og veksten av soppen, dør det.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1