Hopp til hovedinnhold

En skogbrann er destruktiv og katastrofal for planter, dyr og mennesker som rammes. Men den er samtidig livgivende og fornyende for skogen som økosystem.

Skogbranner er også en del av barskogenes naturlige syklus, og mange arter har brannpåvirket skog som viktige leveområder.

Både sommertemperaturen, beitebrenning, svedjebruk og økende tømmerverdier kan ha påvirket antallet og omfanget av skogbranner de siste 700 årene.​

  • 1/1
    Svedjebruk gikk ut på å brenne ned et område med barskog, for så å så rug i den varme aska. På denne måten fikk man utnyttet skogsområder som ellers ikke kunne brukes til dyrkeing av mat.

De siste 150-200 årene er det brukt mye ressurser på å slukke skogbranner, men slik har det ikke alltid vært: Svedjebruk og beitebrenning har lange tradisjoner i førindustrielle landbrukskulturer.


  • 1/1


Undersøkelsene for dette forskningsprosjektet ble gjort i Trillemarka- Rollagsfjell naturreservat som ble opprettet i 2002.

Naturreservatet er et av få store og relativt uberørte skogområder i Sør-Norge. Allikevel har mennesket satt sine spor i skogen i form av gamle stier, setervoller, historiske nedtegnelser og ikke minst i stubbene etter trær som har brent.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1